ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19

Протокол-за-работа-на-училиштето-во-улови-на-Ковид-19-Његош-ЈурумлериDownload Куќен-ред-за-организирање-на-настава-со-физичко-присуствоDownload Распоред-од-I-до-III-одд.-за-физичко-присуствоDownload Кодекс-за-вработенитеDownload Кодекс-за-ученицитеDownload Кодекс-за-родителитеDownload КОДЕКС-ЗА-ОДНЕСУВАЊЕ-ЗА-ВРЕМЕТРАЕЊЕ-НА-ОНЛАЈН-НАСТАВА-1Download Распоред-ООУ-Његош-2020-21Download План-за-работаDownload Кодекс-за-организација-на-наставата-по-физичко-и-здравствено-образованиеDownloadПрочитај повеќе

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА УПИС НА ПРВАЧИЊА 2020/2021

ООУ„Његош“- Јурумлери, согласно Законот за основно образование од 01.06.2020 до 30.06.2020 год. врши запишување на деца кои ќе посетуваат прво одделение во учебната 2020/2021 год. Законска обврска на родителите е да ги запишат во прво одделение од деветтолетка сите деца кои се родени во периодот од 01.01.2014

Прочитај повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани ученици и родители, ве известуваме дека почнувајќи 30.03.2020 година сите електронски материјали ќе бидат споделени во Е-УЧИЛНИЦА распоредени по одделенија .

Прочитај повеќе

ЕЛЕКТРОНСКИ АДРЕСИ НА НАСТАВНИОТ КАДАР

Почитувани, овде може да ги пронајдете електронските адреси на наставниот и стручниот кадар во ООУ„Његош“. ЕЛЕКТРОНСКИ АДРЕСИ НА НАСТАВНИОТ КАДАР ВО ООУ „ЊЕГОШ“ ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА   МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК   Ленче Јовеска   lencejoveska@gmail.com     МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК     Зорица Димитриевска -Пршевска  

Прочитај повеќе