Вие ја прегледувата страната

Симулација за евакуација и спасување во случај на земјотрес и пожар во нашето училиште

Објавено на: октомври 27, 2022

На ден 27.10.2022 година (четврток), во училиштето беше спроведена вежба „Евакуација“ на учениците и сите вработени.Учениците и вработените во учеилиштето беа евакуирани од училишната зграда, како симулација на земјотрес и пожар, а на дел од „повредените“ им беше укажана прва помош од страна на младите волонтери на Црвен крст како и наставниците кои се оспособени и одредени за давање на прва помош. Целта на вежбата беше симулација на евакуација во случај на пожар или земјотрес и истата беше успешно реализирана.