Вие ја прегледувата страната

Одбележување на празникот Рамазан Бајрам

Објавено на: април 19, 2024
По повод празникот Рамазан Бајрам, одделенските наставници од 1-во до 5-то одделение заедно со своите ученици, изработија честитки и картички кои потоа ги подарија на учениците кои го празнуваат празникот.
Воедно, учениците имаа можност да следат презентација од одделенскиот наставник Фатмире Подграѓа којашто ги запозна со традициите и обичаите поврзани со празникот.