Вие ја прегледувата страната

Театарска претстава

Објавено на: април 19, 2024

На 19 април 2024 година, учениците од нашето училиште од прво до петто одделение ја проследија театарската претстава ,, Рибарот и Златната Рипка”. Претставата беше изведена од извонредните актери од теaтар ,,Колозов”.
Актерите, преку хумор, смеа и интеракција го привлекоа интересот на учениците коишто уживаа во претставата. 🎭