Вие ја прегледувата страната

Одбележување на Светскиот ден на животната средина

Објавено на: јуни 5, 2024

Денес, на  5 јуни 2024 година во парк шумата Гази Баба учениците од нашето училиште го одбележаа Светскиот ден на животната средина. Беа засадени 50 багремови садници обезбедени во рамките на проектот “Со екологизам против насилен екстремизам” кој општината го спроведуваше заедно со “Флоразон” во сите основни училишта на територија на Општина Гази Баба. Исто така, учениците учествуваа и во Еколошкиот конкурс “ Денови на пролетта – Денови на екологијата”. ☀️

Одговорен наставник: Елеонора Пешевска.