Основно училиште “Његош“ Скопје

Во  училиштето Његош, наставата ја посетуваат ученици која ја опфаќа територијата на Јурумлери, Колонија, Идризово, Идризово, Гоце Делчев, Дрма и Дунек