Вие ја прегледувата страната

Мисија и визија

Мисија:

Училиштето се стреми кон развивање на социјален, интелектуален и академски прогрес на учениците. Ние обезбедуваме подеднаков напредок на сите ученици преку развивање на нивните вештини, таленти и задоволување на нивните специфични потреби. Светот го замислуваме глобално и отворено место, исполнето со почит и разбирање.

 

Визија на училиштето:

 Училиштето ги инспирира учениците до нивниот максимален потенцијал, воедно ги мотивира на потикнување на одговорно однесување и вредна работа. Училиштето верува во овие вредности за да постигнеме мотивиран ученик, способен, самоуверен и образован за постигнување на позитивни цели.